Obliczanie kosztów i prowizji Allegro

18/03/2013
Koszty i prowizje Allegro są obliczane na podstawie oficjalnego cennika Allegro.
Obecnie raporty kosztów mogą sięgać max. 2 m-ce wstecz (70 dni wstecz).

Co zawierają koszty obliczane przez TradeWatch ?
Koszty obliczane przez TradeWatch zawierają w sobie WSZYSTKIE opłaty pobierane przez Allegro:
  • koszty wystawienia aukcji
  • koszty dodatkowych opcji (np. planowane wystawienie o czasie, dodatkowe zdjęcia, etc)
  • koszty promocji (np. wyróżnienie, pogrubienie, str. główna, etc)
  • prowizję od sprzedaży
Jak obliczane są koszty w raporcie ?
Koszty wystawienia mogą być obliczane na 2 sposoby:
  • wg czasu rozpoczęcia aukcji
  • wg czasu trwania aukcji
Wybór jednej z w/w opcji dotyczy wyłącznie kosztów wystawienia i promocji. Natomiast prowizja od sprzedaży jest zawsze naliczana według czasu dokonania transakcji.

Koszty wystawienia - wg czasu rozpoczęcia aukcji
W przypadku metody wg czasu rozpoczęcia aukcji - koszty wystawienia i promocji są kwalifikowane ściśle po czasie rozpoczęcia aukcji. Tzn. uwzględniane są tylko te aukcje, które miały swój początek w trakcie okresu raportu.

Np. jeżeli generujemy raport za cały m-c listopad - to do kosztów wystawienia NIE będą włączone koszty aukcji wystawionych pod koniec października, a kończących się w listopadzie. Do raportu kosztów zostaną włączone TYLKO aukcje których początek miał miejsce między 1 a 30 listopada.

Koszty wystawienia - wg czasu trwania aukcji
W przypadku metody wg czasu trwania aukcji - do kosztów wystawienia są wliczane aukcje, których czas trwania w jakikolwiek sposób "zahacza" o okres raportu. Zarówno aukcje które zostały wystawione w okresie raportu, a także te które się kończą w okresie raportu zostaną uwzględnione.

Np. jeżeli generujemy raport za cały m-c listopad - to do kosztów wystawienia będą włączone także koszty aukcji wystawionych pod koniec października - o ile ich czas zakończenia ma miejsce w listopadzie.

Koszty sprzedaży - prowizja Allegro
Koszty prowizji od sprzedaży są kwalifikowane ściśle wg czasu transakcji (niezależnie od wyboru metody obliczania kosztów wystawienia). Uwzględniamy koszty prowizji dla tych transakcji, które odbyły się w okresie czasu raportu. Czas wystawienia aukcji czy zakończenia aukcji nie ma tu znaczenia - liczy się faktyczny czas zakupu/transakcji.

Często zadawanie pytania
Wygenerowałem raport za 1 dzień - dlaczego obliczone koszty wystawienia są tak duże ?
Przy wyborze metody wg czasu trwania aukcji koszty wystawienia obliczane w raporcie dotyczą wszystkich TRWAJĄCYCH w okresie raportu aukcji. Nawet jeżeli okres raportu wynosi tylko 1 dzień - to należy pamiętać, że w tym czasie trwają aukcje wystawione kilka lub nawet kilkanaście dni wcześniej (przeciętna aukcja trwa 7 lub 14 dni), które też są wliczane do raportu kosztów wystawienia. Jeżeli chcesz uwzględnić koszty aukcji wystawione wyłącznie w ciągu 1 dnia - wybierz metodę obliczania kosztów wg czasu rozpoczęcia aukcji.

Czy obliczane koszty są w 100% prawidłowe ?
Dołożyliśmy wszelkich starań aby wartości kosztów i prowizji były zgodne ze stanem faktycznym. Koszty obliczane przez TradeWatch powinny być w 100% prawidłowe (poza licytacjami z ustaloną ceną minimalną).

Dlaczego koszty dla aukcji licytacji z ceną minimalną nie są w 100% precyzyjne ?
Koszt opłaty za opcję cena minimalna w większości kategorii jest zależny od wysokości ceny minimalnej. Wynosi on przeważnie 1,5% ceny minimalnej (ale nie mniej niż 5 zł i nie więcej niż 50 zł). Jednakże cena minimalna dla aukcji NIE jest jawna. Stąd też TradeWatch nie zna wysokości ceny minimalnej, więc nie może obliczyć opłaty za nią. Dlatego też - w takim przypadku - TradeWatch zakłada opłatę za cenę minimalną w wysokości równej 5 zł. Dla cen minimalnych nie przekraczających 333 zł - jest to wartość zgodna ze stanem faktycznym. Natomiast dla aukcji z wysokimi cenami minimalnymi (np. 1000 zł) takie założenie powoduje lekkie niedoszacowanie kosztów ceny minimalnej.
Należy jednak pamiętać, że aukcje z ceną minimalną stanowią ok 0,3 [%] wszystkich aukcji Allegro, a średnia cena przedmiotu na Allegro wynosi ok 100 zł (więc założenie opłaty za cenę minimalną na poziomie 5 zł jest trafne dla większości licytacji z ustaloną ceną minimalną).

Dane kontaktowe
Obsługa klienta:
Właściciel: Mateusz Maksymiuk
Tel: 514 006 386
(nie zawsze jestem dostępny - jak nie odbieram to oddzwonię później)

Dane firmy: javaguru.pl
Mateusz Maksymiuk
ul. Śniadeckich 13/4
75-453 Koszalin
NIP: 669-225-62-26
więcej danych...
Formularz kontaktowy
Nasz serwis - podobnie jak inne strony WWW - wykorzystuje pliki cookies